Mirjam

Ik ben Mirjam van Zweeden en werk als begeleider en trainer van samenwerking in veranderings- en besluitvormingsprocessen.

Daarnaast geef ik individuele coaching bij werk- en levensvragen.

Ik wil er graag aan meewerken dat participatie in het hele proces van besluitvorming soepel loopt en duurzame oplossingen en ontwerpen creëert.

Op de middelbare school werd ik al lid en voorzitter van de leerlingenraad en stapte in de schoolraad met docenten en bestuursleden omdat ik mee wilde beslissen en inbreng wilde geven over zaken die medescholieren belangrijk vonden.

In mijn loopbaan heb ik veel met groepen gewerkt en altijd is het een avontuur om op een prettige manier samen te werken waarbij ieder aan bod komt. Om elkaars creativiteit aan te spreken en met een doel voor ogen gebruik te maken van ieders kwaliteiten, ideeën en bezwaren. Consent nodigt uit tot cocreatie en open communicatie.

Als cocreatiecoach heb ik ervaren dat cocreatie samenwerken met een plus is. Juist samenwerken met deskundigen en belanghebbenden, beiden met verschillende achtergronden en met verschillende rollen en functies is verrijkend om tot gedragen oplossingen en innovatieve ideeën te komen. Daarbij benut je ook het potentieel van mensen die niet actief in de projectgroep meedoen door hen op de hoogte te houden en actief inbreng te verzamelen.  Besluitvorming met consent geeft dit organische proces structuur en waarborgt ieders inbreng.

Na een leergang voor coaches in geweldloze communicatie zie ik meer perspectief om er samen uit te komen en van elkaar te leren. Door te luisteren naar wat de ander beweegt zonder te oordelen en mensen uit te nodigen hun behoeften en wensen naar voren te brengen zonder een ander te overstemmen.

Zie: http://www.krokuscreatie.nl/48041/Besluitvorming-met-consent