Interessant

Hier een aantal verwijzingen.
onderwerp link
 Raadsbreed programma voorkomt politieke spelletjes Interview Hugo Prakke,  VNG Magazine, 11 sept 2015 
 eindrapport Bruggenbouwers Utrechtse Heuvelrug 2013 Nota Bruggenbouwen
 a case study of local democracy,, Prof. dr. ir. AGL Romme e.a , TUE/Eindhoven, 2017 International Journal of Public Administration
Decision making by consent video over consent besluitvorming (engels)
Democratic Challenge http://democraticchallenge.nl/
Bleiker: Public Participation [1995], Montery, Insitute for Participatory Management and Planning IPMP consentbuilding
Jason Brennan. Against Democracy het-probleem-van-de-democratie-ligt-bij-de-kiezers
David Van Reijbrouck, Tegen verkiezingen Boek, 2013 De Bezige Bij
Bert van den Braak,Parlement en Politiek, aug 2017 het_probleem_democratie
Tom van der Meer, jan 2017 Van een crisis in de democratie is geen sprake
Jaques Thomassen, UT Twente 24 sept 2010 Afscheidsrede De permanente crisis van de democratie