Home

 Consentdemocratie staat voor:

  • Gedragen besluiten.
  • Inbreng die van initiatief/voorstel tot besluit gewaarborgd is.
  • Een duidelijke structuur in een besluitvormingsproces.
  • Samenwerken in cocreatie, het benutten van het potentieel van betrokkenen.
  • Open communicatie waarbij ieders behoeften en wensen aan bod komen.
Wij helpen u graag verder met Consentdemocratie
Neem contact op met één van ons als u
  • In uw gemeente een initiatief wilt nemen waarbij uw inbreng tot en met het besluit/ontwerp gewaarborgd is.
  • Met raadsleden de mogelijkheden wilt ontdekken om breder gedragen oplossingen te vinden en besluiten te nemen.
  • Een meeting wilt organiseren die soepel loopt en waarbij ieders mening telt.
  • Werken met consent in een spel op maat wilt ervaren op een interactieve, inspirerende manier.
  • Zich afvraagt hoe consent in uw organisatie de samenwerking in veranderingsprocessen kan verbeteren.
formeren met consent

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. De mogelijkheid voor partijen om zich te onderscheiden en de kiezer te verleiden. Daarna ontstaat het proces van verbinden. Samen werken aan een beleids- en/of bestuursprogramma?  Een goede start blijkt een belangrijke voorwaarde voor de sfeer en de kwaliteit van de besluitvorming in de bestuursperiode. Heeft u wel eens gedacht om te formeren op basis van consent? Zoeken naar verbinding en samen de problemen en kansen oppakken?

Mirjam van Zweeden Carien Huijzer Jan Broekgaarden

Wij helpen u graag.